Meme büyütme dendiğinde doğuştan ya da sonradan kazanılmış olarak ortaya çıkan meme dokusundaki hacim kaybının giderilmesinden bahsediliyor demektir. Meme büyütme için şu an elimizde 2 tane etkili yöntem bulunmaktadır:

Meme implantlarıyla büyütme

Memeye yağ enjeksiyonu

 

 

MEME İMPLANTLARIYLA BÜYÜTME

Meme implantları(silikon protez) uzun yıllardır kullanılmakta ve büyük oranda olumlu ve olumsuz etkileri bilinmekte olan maddelerdir. Meme implantlarıyla yapılan büyütmede, hem büyütme hem de dolgunluk sağlanır. Bu ameliyatı olurken hastalarımızın bilmesi gereken muayene olduktan sonra doktorunuzun size, nasıl ve ne büyüklükte bir protez konulması ve protezin nereden ve nereye konulacağı konusunda en doğru bilgiyi vereceğidir. Hastalarımızın vücut yapısı, göğüs kafesi genişliği , meme dokusunun yapısı ,hacmi ve cilt yapıları bu bahsedilen seçimleri etkilemektedir. Bunlar operasyon öncesi muayene sırasında yapılan kapsamlı ölçümlerle belirlenir. Örneğin, gereğinden büyük ve aşırı dik konulan bir protez başlangıçta hoşunuza gidebilir ama zaman içinde meme dokunuzda ve alttaki kaburgalarda bozulmaya yol açabilir ve ciltte çatlamalar yapabilir. Ayrıca bilinmesi gereken protezin net etkisi memeyi büyütmektir. Meme ve meme başında daha önceden var olan asimetrileri düzeltme etkisi sınırlıdır. Ayrıca meme büyütme ameliyatı, fazlaca sarkması olan hastalarda sarkmayı düzeltmez. Bunun için ek işlemler gerekir.

Meme büyütme sonrası iz kalır mı?

Meme implantları memeye 4 değişik kesiyle yerleştirilir. Bunlar; meme altı oluğundan, meme başı etrafından, koltukaltından ya da göbekten yapılan kesilerdir. Silikon protezler yukarda bahsedilen ilk üç kesiden yerleştirilebilir, göbek içinden yapılan kesiyle sadece içi serum fizyolojik içeren protezler boş olarak yerleştirilip sonradan şişirilir. Meme altı oluğundan yapılan kesi, konulacak olan protezin büyüklüğüne bağlı olarak 3-5cm. arasındadır. Protez yerleştirildikten sonra kesi meme altında kalacağından ve yaklaşık 6 ay içinde başta görülen kızarıklık normal cilt rengine döneceğinden belirsiz bir iz şeklinde olur. Meme başından yapılan keside iz meme başı koyuluğu ile cilt arasına yapılır, daha görünür olabilir ve protezin yerleştirilmesi sırasından bir miktar meme dokusu içinden geçileceğinden süt kanalları bir miktar zarar görebilmektedir. Koltukaltı kesisi normal duruşta görünür olmamasına rağmen kollar açıldığında görünür olabilmektedir.

Meme protezlerinin vücutta ne kadar süreyle kalabilir?

Şu anda bu sorunun cevabı siz memnun olduğunuz sürece bir zaman kısıtlamasının olmadığıdır. Meme protezi konulan hastaların her yıl ameliyatlarını yapan doktora gidip muayene olmaları önerilmektedir.

Kaç tip meme protezi vardır?

Meme protezleri içerdikleri maddeye göre, şekline göre ve dışındaki kaplayıcı tabakalarına göre ayrılır. Genelde meme büyütme ameliyatı için kullandığımız protezler içinde koheziv jel şeklinde silikon içeren protezlerdir. Koheziv jel protezler dışındaki tabaka kesilse bile etraf dokuya dağılmadıklarından oldukça güvenlidirler. Şekline göre protezler 2’ye ayrılmaktadır; yuvarlak ve damla şeklinde protezler. Hangi protezin hangi hastaya konulmasını gerektiğini muayene esnasında doktorunuz size açıklayacaktır. Ayrıca hastalarımız mutlaka hangi marka protez konulacağını ameliyat öncesi bilmeli ve ameliyat sonrası protezin garanti belgesi yerine de geçen belgelerini doktorlarından istemelidir.

Ameliyattan sonra ağrı olur mu?

Meme protezleri ,meme dokusu altına, kas zarı altına ya da göğüs kası olan büyük pektoral kasın altına yerleştirilirler. Yeterli meme dokusu olan hastalarda protezler genellikle meme dokusu altına yerleştirilir. meme dokusu ve cilt kalınlığı yeterli olmayan hastalarda kas zarı altına ya da kas altına yerleştirme gerekir. Meme dokusu altına ve kas zarı altına yerleştirilenlerde ağrı ,kas altına yerleştirilene göre daha az olmaktadır. Bu ağrılar çok da güçlü olmayan ağrı kesicilerle engellenmektedir.

Ameliyat sonrası nasıldır?

Aynı gün ya da ertesi gün taburcu olabilirsiniz, dren konulmaz ve tamamen eriyebilen dikişler kullandığımızdan dikiş alınmasına gerek yoktur. 2. gün duş alabilirsiniz, özel bantlar kullanıldığından pansuman yaptırmanıza gerek yoktur. 1 ay ağır egzersiz yapılmaması gereklidir, gündelik aktiviteler serbesttir.

Meme implantlarıyla büyütmeden sonra yaşanabilecek sıkıntılar nedir?

En sık görülen uzun dönem sıkıntı kapsüler kontraktürdür. Kapsüler kontraktür, protez etrafında fizyolojik olarak oluşan kapsülün ciltte ve etraf dokularda çekintiye yol açmasıdır. Eskiden %10-15 lere varan sıklıklarda görülen bu durum günümüzde silikon protez teknolojisindeki gelişmeler ve ameliyat sırasından gösterilen özenle çok daha az sıklıkta görülmektedir. Ayrıca kan birikimi ve protez etrafında enfeksiyon görülmesi gibi sıkıntılar kaliteli protez kullanılmaması ve cerrahi tekniklere dikkat edilmemesi sonucu görülebilmektedir. Meme asimetrileri , şekil bozuklukları, meme altı çizgisinin yüksekliğinin farklı olması gibi sıkıntılarda uygun protez ve cerrahi teknik seçilmemesine bağlı olarak ortaya çıkmaktadır.
Ayrıca silikon meme protezleriyle ilgili olarak geçtiğimiz günlerde Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi(FDA) bir çeşit meme kanseriyle(ALCL) ilişkili olabileceği konusunda bir uyarı yayınlamıştır. FDA çok nadiren görülse de böyle bir durumun söz konusu olduğunu bildirmiştir. FDA silikon meme protezi ile meme büyütme yapılmış hastalara kendi kendilerine meme muayenelerini yapmalarını, rutin mamografilerini çektirmelerini ve protez ameliyatı sonrası 3.yılda ve bundan sonra her iki yılda bir kez Manyetik Rezonans görüntüleme(MRI) ile meme incelemesi yaptırmalarını ve sonuçlarını doktorlarıyla paylaşmalarını önermiştir.

Meme protezi patlar mı?

Meme protezleri keskin bir cisim batırılmadığı sürece patlamazlar, böyle bir olay gerçekleşse bile protezin içindeki jel koheziv yapıda olduğundan kılıfın içinden çıkıp dokuya dağılmaz.

Meme büyütme ameliyatı emzirmeye engel midir?

İster yağ enjeksiyonu ister protezle yapılan meme büyütme ameliyatlarında büyütme yapacak madde meme dokusunun altına konduğundan emzirmeyle ilgisi yoktur ve etkilemez. Burada tek istisna aşırı büyük konulmuş bir protez meme dokusunda zayıflamaya yol açacağından süt miktarını azaltabilir.

Meme protezleri 18 yaş üstü, meme gelişimini tamamlamış herkese konulabilir. Tüm dünyada en sık yapılan estetik operasyonların başında gelmektedir.

YAĞ ENJEKSİYONU

Memeye yağ enjeksiyonu silikon protez istemeyen hastaların oldukça rağbet ettiği bir girişimdir. Öncelikle kişinin kendi yağ dokusuyla büyütme yapıldığından silikon protez gibi yabancı maddelerin yaratabileceği riskleri içermez. Ayrıca yağ enjeksiyonu işlemi sonrası meme protezi yerleştirilmesi sonrası görülen iz, kalmaz. Yağ enjeksiyonu operasyonu sonrasında protez ameliyatına göre çok daha az ağrı olmaktadır. Diğer bir avantajıda karın ve bacak bölgesinde istenmeyen yağları olan hastalardaki bu yağ dokusunun alınmasına olanak verir.
Enjekte edilen yağda birkaç ay içinde %30-50 arasında bir kayıp olabilmektedir, bu yüzden yağ enjeksiyonu ile optimal bir sonuç isteyen hastaların en az 3 ay sonra 2. bir seans gerekebileceğini bilmeleri gerekir.