Plastik cerrahinin amacı, estetik açıdan hoş ve orantılı bir yüz konturu  oluşturmaktır. Bu, belirgin bir çenenin geriletilmesi veya çene geriliği olan hastalarda çenenin uzatılması şeklinde olur.Bir hastanın profili çene ilerletme veya geriletme işlemleriyle önemli ölçüde değişebilir. Bu işlemler genel yüz simetrisi sağlamada belirgin bir etkiye sahiptir. Rinoplasti  veya yüz germe uygulanan hastaların yaklaşık beşte birinde çenede projeksiyon bozukluğu mevcuttur. Bununla birlikte, hasta genellikle bu eksikliğin farkında değildir ve ameliyatla bu bozukluğun düzeltilebileceği konusunda bilgilendirilmemektedir.

Çene deformitelerinin tedavisinde çeşitli cerrahi seçenekler mevcuttur. Alloplastik çene implantları ve kemik ilerletme, hali hazırda kabul gören 2 çene uzatma yöntemdir. Çene küçültme teknikleri arasında genioplasti denilen kemik şekillendirme  ve direkt çene küçültmesi sayılabilir.

Öncelikle muayene sırasında yüz analizi ile, altta yatan bir oklüzal (yani çenenin kapanmasında ve dişlerin konumunda) ve iskelet deformitesinin mi yoksa sadece çene ucunda çıkıklık veya gerilik olup olmadığı belirlenir. Operasyon öncesi, standart yüz fotoğrafları ile birlikte oklüzal değerlendirme yapılmalıdır. Oklüzal yani dişlerin kapanmasında bir problem varsa bu diş hekimi konsültasyonu ile birlikte değerlendirilir. Fakat sadece kozmetik bir düzeltme istediğinde,  implant yerleştirilmesi veya kemik ilerletmesi yapılır.

Çene implant yerleştirilmesi planlamasında dudak altı katlantının dikkate alınması önemlidir. Büyük bir implant derinliği arttırabilir ve profil uyum dengesizliğine neden olabilir. Bunu engellemek için implant seçimi doğru yapılmalı ya da kemik ilerletme veya geriletme operasyonu seçeneği değerlendirilmelidir.

İmplantla yapılan büyütme işlemi,  genellikle, teknik olarak zor değildir ve düşük bir komplikasyon oranına sahiptir. Dahası, bu implantlar lokal anesteziyle bile kolayca konabilir. Bu, hafif-orta derecedeki çene geriliklerinin düzeltilmesinde kullanılan iyi kabul edilmiş bir tekniktir.

Kemik ilerletme veya geriletme operasyonlarınında (sliding genioplasti) komplikasyon oranları benzer sıklıktadır. Fakat ameliyat sonrası düzelme süresi daha uzundur.  Buna ek olarak, bu teknik asimetrinin 3 boyutundaki anormallikleri düzeltmede daha başarılıdır. İmplant ile yapılan düzeltme  küçük-orta düzeyde anomaliler için mükemmeldir.  Bununla birlikte, kemik genioplastisi ile yapılan, daha karmaşık şekil bozukluklarının tedavisine izin verir.