Çekici bir kalça tek başına değerlendirilemez, bel ile oranına göre değerlendirilmelidir. Dünyadaki erkekler için kadın kalçasının çekici görünmesi için 2 şart vardır. İnce bir bel ve dolgun bir kalça. Burada ideal oran olarak karşımıza 0.7 oranı çıkmaktadır. Yani belin en ince yerindeki çevresi ile kalçanın en geniş yerindeki çevresi arasında bu oran olmalıdır.

Kalça şeklini belirleyen 4 bileşen vardır;

  • • Kalça kası(gluteus kası)
  • • Kalça kemiğinin yapısı
  • • Kalça bölgesinde yağ dokusu miktarı ve dağılımı
  • • Cilt kalitesi

Kadınlarda kalça görünümünü etkileyen en önemli faktör yağ dokusunun kalınlığı ve dağılımıdır. Yağ dokusu normalde kalça hacminin %50-60’ından sorumludur. Aşırı egzersizle birlikte dietde yapan kadınlarda yağ dokusundan ciddi azalmaya bağlı olarak kadınsı olmayan kuru ve erkeksi bir kalça görünütüsü ortaya çıkmaktadır.Özellikle aşırı kilo verme sonrası cilt sıkılığının azalması ve sarkma da kalça görünümünü ciddi oranda bozmaktadır.

Kalça şekillendirme ameliyatı sadece kalçayı daha büyük yapmak değildir, kalçayı belirginleştirme ve yeniden şekillendirme ameliyatıdır. Bu anlamda kalçaları geniş fakat yağ dağılımında bozukluk olan hasta da, kalçaları küçük hasta da kalça estetiği adayıdır. Buradaki soru hangi yöntemin hangi kalçaya uygulanacağıdır.

Temel olarak kalça şekillendirmede 3 yöntem vardır.

  • • Liposuction
  • • Liposuction+Yağ enjeksiyonu
  • • Kalça implantlarıyla şekillendirme

Kalça implantlarıyla şekillendirme yapılacak ideal hasta tipi genç, atletik yapılı ve az ya da hiç kalçasında sarkma olmayan hastadır. Burada hangi yöntemle kalça şekillendirme yapılacağını tespit etmek için bazı subjektif kriterlerimiz vardır. Vücut kitle indeksine(VKİ) göre kalça şeklini dört değişik büyüklük olarak sınıflandırabiliriz. Küçük(VKİ<20), orta(VKİ 21-27), büyük(VKİ 28-31) ve çok büyük(VKİ>32).Vücut kitle endeksi, vücut ağırlığınızın boy uzunluğunuzun karesine bölünmesi ile elde edilir. VKİ 20 nin altında olan hastlarımız için genellikle vücutta yeterli yağ dokusu olmadığından en uygun yöntem implantla şekillendirmedir. VKİ 28’in üzerinde olan hastalarda fazla yağ dokusu bulunduğundan en uygun yöntem liposuction+ yağ enjeksiyonu ile şekillendirmedir. VKİ 20-28 arası hastalarda seçilecek yöntemin ne olacağı hastanın isteği ile birlikte muayene sonucuna göre belirlenir.