PENİS UZATMA

Bu ameliyatın hedefi penis boyunu uzatmaktır. Alt karın liposakşını, penoskrotal cilt plastisi ve glans (penis başı) dolgusu işlemleri bu ameliyata eklenebilir. Penis uzatma ameliyatıyla birlikte, yağ grefti tekniğiyle penis kalınlaştırma işlemi yapılabilir. Hastaların çoğu penisin uzatma ve kalınlaştırma ameliyatlarının birlikte yapılmasını tercih etmektedirler.

Ameliyatın detayları:

1) Penisin suspansör ligamanın kesilmesi ve inverte-çekilme önleyici dikişler

Penisin suspansör ligamanı, penisin vücut içinde, derinde kalan kısmını, leğen kemiğine bağlayan bir bağ dokusudur. Penisin yaklaşık yarısı vücudun derininde yerleşimlidir ve suspansör ligamanın kesilmesi ile bu derin kısım vücut dışına kayar. Sonuç olarak dış kısım, görülen kısmın boyu uzayacaktır. Penis uzatmanın derecesi, bu suspansör ligamanın durumu, hacmiyle ilşkilidir. Ligaman ne kadar iyi gelişmiş ise penis uzatmadaki başarı o kadar fazladır.
Ne yazık ki, ameliyattan önce bu oldukça derinde yerleşimli ve cerrahın elle muayene edemediği ligamanın gerçek boyutunu ölçmek mümkün değildir. Ultrasonla incelemede, leğen kemiğinin ses dalgalarını engellemesi nedeniyle sadece yüzeyel kısmı görüntülenebilir. Erkekler arasında bu ligamanın hacim ve kıvamı bakımından farklılıklar vardır ve bu durum penisteki elde edilecek uzamayı belirler. Yani ameliyattan önce tam olarak ne kadar boy kazanımı olacağını kesin öngörmek imkansızdır. Genel olarak kabul edilen görüş, uygun cerrahi teknikle ligaman kesilir ve yeterli uzamayı sağlamak için cilt plastisi eklenirse, 2 ile 5 cm arasında bir boy uzaması elde edilebilir. Bu uzatma penisin sönük halinde 2-5 cm iken, sertleşmiş halinde ise kazanımın yarısı kadarla sınırlı olacaktır. Ameliyat sonrası 6. haftadan başlayarak, 6. aya kadar kullanılmasını önerdiğimiz penis germe veya vakumlama cihazıyla, erekte (sert hal) penis boyu daha da uzayabilir.

Suspansör ligamanın yüzeysel kısmının ölçümü ile hastanın penis uzatma cerrahisine uygunluğunu bir noktaya kadar değerlendirmek mümkündür. Kemikle penis arası mesafenin iyi olduğu vakalarda sonuçlar yüz güldürmektedir.

Teknik olarak, penisin suspansör ligamanını kesme işlemi kolay bir cerrahidir. Ancak derin alanda çalışılırken, penisin dorsal nörovasküler yapılarına yakınlık nedeniyle dikkatli olunmalıdır. Kesinin netliği ve çevre dokuya en az termal hasar vermesi amacıyla, ameliyatın bu aşamasında, dünyadaki en ileri kesi yöntemi olan son sürüm kompüterize CO2 LAZER’i uygun hastalarımızda kullanmaktayız. LAZER’in avantajları olarak, daha az kanama, net kesi, çevre dokuya ısı hasarının daha az oluşu, ağrının azlığı ve iyileşmede üstünlük sayılabilir. LAZER ile kesi yapılırken aynı zamanda damarların kanaması da engellenmektedir. Özetle LAZER kullanımıyla sonuçlara olumlu katkı ve cerrahi sonrası iyileşmede faydalar olabilir. Ancak LAZER kullanımı ameliyata ek maliyet getirmekte ve her hastada mutlaka kullanımı gerekmemektedir.

Ligamanın kesilmesi ile elde edilen boy uzaması çoğu zaman kısmidir, çünkü ligamanın skar retraksiyonu oluşur. Skar retraksiyonu, vücutta başka ameilyatlarda da görülebilen bir durumdur ve cerrahi olarak kesilen vücut parçasının, ameliyattan günler sonra kendiliğinden kapanması, dolması şeklindedir. Bu durumda sonuçlar sıfırlanır ve hatta peniste kısalma dahi olasıdır. Ligaman çekilerek yeniden leğen kemiğine yapışabilir. Tekrar ameliyat edilen sorunlu vakalarda bu sorun tespit edilmiştir.

Bu sorunu önlemede en önemli araç, son yıllarda daha da önem kazanan penis UZATICI-GERİCİ lerinin kullanımıdır. Bunlar penisi kontrollü ve artan şeklide gerebilen mekanik cihazlardır. İnternette penis boyunu uzattığına dair her an reklamlarını görebileceğiniz bu sistemlerin, penis uzatma cerrahisi yapılmadan kullanımıyla elde edilebilecek başarı minimaldir. Ancak ameliyat sonrası skar retraksiyonunu (çekilmesi) önlemede faydaları çoktur. Cerrahiden sonraki erken dönemde yarayı büyütme potansiyelleri nedeniyle kullanılmazlar.Ameliyat sonrası uzatıcı-gerici kullanımı için en az 30 gün süre geçmelidir. Kliniğimizde cerrahiden 6-8 hafta sonra başlayarak, düzenli kullanımını önermekteyiz. Penis uzatma ameliyatına karar verecek bir erkeğin, cerrahi sonrası bir çeşit gerici cihazı kullanması gerektiğini bilmesi ve buna hazır olması çok önemlidir.

Gerici cihazları ameliyat sonrası erken günlerde kullanamadığımız için, kesilen ligamanla kemik arasında bir doku kullanımı gerekmektedir. Bu amaçla kesilen ligaman ve leğen kemiği arasını ayıran ve dolduran özel bir sütür kullanılır. Periosteal fasyal inverte edici dikiş adı verilen bu teknikte, yüzeydeki fasya dokuları leğen kemiğinin zarına özel bir dikiş materyaliyle sabitlenir.

Bu teknikle birlikte elde edilen sonuçlar belirgin ve kalıcı hale gelmiştir. Bazı cerrahların bildirdiği, ereksiyon sırasında pubopubik açıda azalma ve penisin düşüklüğü sorunları, bu teknikle ihmal edilebilir durumda oluşmaktadır.

Penis uzatma ameliyatı tek başına yapıldığında, 1 saat (60 dakika) sürmektedir. Genel veya spinal anestezi altında yapılabilir. Anestezi tipini beraberinde yapılacak diğer işlemler ve hasta veya hekim tercihi belirlemektedir. Hasta aynı gün taburcu edilebilir.

2) Supra-pubik kutanöz ilerletme

Bu plastik cerrahi tekniği ile uzatılan penis için gerekli cilt penise doğru ilerletilmektedir. Bu teknik eklenmediğinde, vücut dışına doğru kaymış ve uzamış penisi örtecek bollukta cilt olamayacağından, sonuç sıkıntıya girebilir. Klasik olarak kullandığımız yöntem bir V-Y plastisidir. Burada ameliyatın başında oluşturulan ters V şeklindeki kesi, ameliyatın sonunda ters Y harfi şeklinde kapatılmaktadır. Cerrahinin bu aşamasında da cilt ve cilt altı kesileri için LAZER enerjisi kullanılabilir.

Ameliyatın son kısmında, emilebilir estetik dikişler kullanılır. Yani dikiş almaya gerek kalmadan 15-20 gün sonra kendiliğinden eriyen, düşen dikişlerle cilt kapatılır.

3) Supra-pubik lipo-şekillendirme cerrahisi

Penis kökünde ve hemen üzerinde belirgin ve bol yağ dokusu olan kişilerde, karnın hemen altında ikinci bir karın görüntüsü oluşur. Bu alana tıpta pannulus denir ve penis uzatma ameliyatında elde edilen boy uzamasını maskeliyebilecek en önemli sorundur. Bu sorun daima kilolu kişilerde izlenmez ve normal kilolularda da penis gömük halde olabilir. Yağ birikim alanlarının dağılım özellikleriyle açıklanabilecek ve zayıf kişilerde dahi rastlanabilen bir olaydır.

Bu vakalarda tercih ettiğimiz işlem ise “supra-pubik lipo-şekillendirme” dir. Pubik yağ dokularının, bir vibrasyon mekanizması eşliğinde, kibar emici kanüller yardımıyla vücuttan temizlendiği bir işlemdir. Vibrasyon ile önce serbestlenen yağ dokusu, takiben aspire edilir. Bu alandan emilen yağ dokusu, penisi kalınlaştırma işleminde öncelikle tercih edilen kalitede değildir.

Erkek yağ dokusu, kadındaki yağa göre daha sıkı olduğundan vibrasyonlu emicileri kullanmak daha etkili olabilir. Bu işlemle pubis yağ yastığı, pannulus düz hale gelir ve penis uzunluğunun algısında görsel bir iyileşmeye neden olur. Klasik ameliyatın standart bir parçası değildir ve gerekli görüldüğü hastalarda tek başına veya diğer yöntemlerle birlikte yapılabilir.

Teknik olarak bölgenin iki yanından yapılan minik kesilerden ilerletilen kanül yardımıyla, fazla yağ dokusu eritilir ve emilir. Ameliyat süresini alınacak yağın miktarı belirler, ortalama 40 dakika sürmektedir. Ameliyat bitiminde baskılı bir bandaj uygulanır. Hasta ek işlemler dahi yapılsa aynı gün taburcu olabilir.

4) Peno-skrotal kütanöz lazer-plasti

Bazı erkeklerde penis ile skrotumun (torba) birleşimi anormaldir. Torba derisi penisin ortasına yapışıktır ve hindi boynu veya yarasa kanadı denilen görüntüyü oluşturur. Penisin altındaki bu deri fazlası görsel olarak penis boyunun kısa olarak algılanmasına neden olur.

Bu durumu düzeltmede iki teknik kullanılabilir. İlki Z plasti adı verilen bir plastidir. Diğeri ise Dr. Carrion’ un popülerize ettiği adıyla anılan bir tekniktir. Cilt fazlalığı düzeltildikten sonra yine emilebilir estetik dikişlerle kapatılır. Bu dikişler de 15-20 günlük sürede kendiliğinden düşecektir.

Bu yöntem tek başına, veya yukarıda anlattığımız yöntemlere ek olarak uygulanabilir. Estetik sonuçları çok belirgin ve tatmin edicidir.

PENİS KALINLAŞTIRMA

Yağ dokusu transferi ve penis şekillendirme

Hastanın karın veya uyluk (bacak) iç kısmından alınan yağ dokusu işlenip, saf hale getirildikten sonra istenilen vücut bölgesini doldurmaya hazırdır. Bu yağ hücreleri transfer olacakları yeni vücut bölgesinde tutunma ve hayatta kalma mücadelesi verecekler ve sonuçta dolgunluk istenen alanda kalıcı bir çözüm oluşturacaklardır. Bizim tekniğimizde penis kökünün her iki yanından yapılan minik kesilerle, transferin yapılacağı derin plana ulaşılır. Deneyimsiz hekimlerin dolgu maddesini çok yüzeye, derinin hemen alt planına vermeleri sonucu can sıkıcı kozmetik sorunlar, birikimler görülmüştür. Yağın Dartos dokusu ile penis gövdesi aralığına, homojen şekilde verilmesi önemlidir. Ucu delici olmayan (künt) özel bir kanülle ışınsal hareketlerle yağ penis sırtı ve yanlarına enjekte edilir. İdrar yolunun olduğu alt kısıma verilmez. Bu enjeksiyon ve penisi şekillendirmede, hekimin deneyimin yanı sıra estetik duyguya da sahip olması gereklidir. Tıpkı bir heykel yapar gibi penise hacim ve boyut kazandırırken, simetri ve estetiği elden bırakmamalıdır. yağ enjeksiyonu hakkında hastalarımızın bilmesi gereken en önemli konu enjekte edilen yağda birkaç ay içinde %30-50 arasında bir kayıp olacağıdır. 6 ay sonra bu işlem isteyen hastalarda tekrarlanmaktadır.

Penis boyu uzatma ve penis kalınlaştırma ameliyatları birlikte, tek ameliyat olarak yapılabilir. Doğrusu hastaların da %80’inin tercihi bu şekildedir. Peniste global bir büyüme isteği veya sadece boy kazanan veya kalınlaşan penisin garip görüneceği, doğal olmayacağı kaygıları bu eğilimi açıklar. Penis uzatma ve penis kalınlaştırma ameliyatları için istenen tedavi ücretleri, iki ameliyat tek seansta yapıldığında (düşen ameliyathane, hekimlik, hemşirelik ve sarf giderleri nedeniyle) daha ekonomiktir.

Penis kalınlaştırma işlemi sonrası önemli bir cerrahi yara da olmadığından, ameliyattan saatler sonra taburculuk mümkündür. Ertesi gün günlük aktivitelere dönülebilir. Tek istisna ise cinsel aktivitedir. Masturbasyon dahil cinsel aktivite, transfer edilen yağın belli bölgelere toplanması gibi istenmeyen bir sonuca yol açabilir ve işlemden sonraki 45 gün süresince yasaktır. Sigara içmek yara iyileşmesi ve greft tutunmasının en büyük düşmanıdır. Ameliyattan 2 hafta önce bırakılması ve ameliyat sonrası en az 30 gün başlanmaması kuvvetle önerilir. Ne yazık ki sünnetli Türkler deki şansımız, sigara konusunda da aynı değildir. Birçok hastamız özellikle belirtmemize rağmen sigara içmeye devam etmekte ve kozmetik sonuçlarımızı riske etmektedirler.

PENİS BAŞI BÜYÜTME VE ERKEN BOŞALMA TEDAVİSİ

Hyaluronik asit içeren dolgu maddeleriyle penis başında büyüme sağlanması(glans penis) bu bölge büyüklüğünden memnun olmayan hastalarda etkili bir uygulamadır. Uygulama, lokal ya da topikal anestezi altında yaklaşık 10-20 dakika sürmektedir. Uygulanan madde vücutta doğal olarak bulunan hyaluronik asidin laboratuvarda üretilmiş formudur ve teorik olarak yan etki yapma olasılığı çok düşüktür, tabi burada dolgu maddesinin uygun üreticiler tarafından üretilmiş pürifiye formlarının kullanılması gerekmektedir.

Yapılan araştırmalar, uygulamanın aynı zamanda erken boşalma şikayeti olan hastaların yaklaşık 3/4’ünde bu şikayette düzelme sağladığını ve bu etkinin 5 yıl sonunda, etkide azalma olsa da hala devam ettiğini göstermektedir.